Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City

Chia sẻ

Ngày 22-05-2015, thi công nhà Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-01

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi  phòng 12B01 T11 tòa Times City 01

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-02

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 02

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-03

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 03

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-04

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 04

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-05

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 05

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-06

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 06

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-07

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 07

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-08

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 08

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-09

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 09

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-10

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 10

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-11

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 11

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-12

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *