Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy

Chia sẻ

Ngày 15/05/2015, thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-01

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 01

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-02

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 02

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-03

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 03

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-04

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 04

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-05

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 05

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-06

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 06

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-07

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 07

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-08

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 08

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-09

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 09

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-10

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 10

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-11

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 11

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-12

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 12

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-13

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *