Lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City

Chia sẻ

Ngày 22/05/2015, thi công Lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City, Minh Khai, Hà Nội

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-01

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 01

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-02

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 02

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-03

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 03

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-04

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 04

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-05

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 05

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-06

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 06

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-07

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 07

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-08

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 08

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-10

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *