Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 22/05/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nộilap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-01

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 01

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-02

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 02

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-03

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 03

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-04

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 04

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-05

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 05

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-06

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 06

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-07

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 07

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-08

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 08

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *