Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ

Chia sẻ

Ngày 20/03/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-01

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 01

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-02

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 02

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-03

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 03

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-04

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 04

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-05

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 05

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-06

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 06

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-07

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 07

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-08

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 08

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *