Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 23/03/2015, thi công lắp đặt giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-01

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 01

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-02

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 02

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-03

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 03

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-04

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 04

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-05

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 05

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-06

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 06

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-07

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 07

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-08

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 08

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-09

 Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 09

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-10

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *