Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu

Chia sẻ

Ngày 21/04/2015, đội thợ chúng tôi đã thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-01

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 01

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-02

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 02

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-03

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 03

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-04

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 04

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-05

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 05

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-06

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 06

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-07

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 07

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-08

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 08

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-09

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 09

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-10

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 10

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-11

 Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *