Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá

Chia sẻ

Ngày 25/03/2015, thi công lắp đặt giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-01

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 01

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-02

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 02

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-03

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 03

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-04

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 04

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-05

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 05

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-06

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 06

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-07

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 07

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-08

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 08

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-09

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 09

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *