Lắp giàn phơi nhà anh Trình P803 tòa 29 T2 Hoàng Đạo Thúy

Chia sẻ

Ngày 06/04/2015, chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Trình P803 tòa 29 T2 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-01

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-02

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-03

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-04

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-05

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-06

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-07

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-08

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-09

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-10

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-11

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-12

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-p803-toa-29-t2-hoang-dao-thuy-13

Rate this post