Lắp giàn phơi nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 16/01/2017 thi công lắp đặt giàn phơi đồ thông minh cho nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội

Lắp giàn phơi nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 01
Lắp giàn phơi nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 01
Lắp giàn phơi nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 02
Lắp giàn phơi nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 02
Lắp giàn phơi nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 03
Lắp giàn phơi nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 03
Lắp giàn phơi nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 04
Lắp giàn phơi nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 04
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 05
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 05
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 06
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 06
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 07
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 07
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 08
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 08
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 09
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 09
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 10
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 10
Lắp giàn phơi nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội
5 (100%) 1 vote