Lắp giàn phơi nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng

Chia sẻ

Ngày 29/03/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-01

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 01

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-02

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 02

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-03

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 03

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-04

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 04

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-05

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 05

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-06

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 06

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-07

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 07

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-08

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 08

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-09

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 09

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-10

Giàn phơi thông minh nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 10

Rate this post