Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng

Chia sẻ

Ngày 29/03/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-01

Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 01

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-02

Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 02

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-03

Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 03

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-04

Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 04

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-05

Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 05

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-06

Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 06

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-07

Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 07

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-08

Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 08

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-09

Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 09

lap-gian-phoi-nha-chi-phuong-phong-506-nha-d10-sai-dong-10

Giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Phương phòng 506 nhà D10 Sài Đồng 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *