Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi

Chia sẻ

Ngày 20/03/2015, đội kỹ thuật chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-01

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 01

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-02

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 02

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-03

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 03

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-04

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 04

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-05

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 05

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-06

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 06

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-07

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 07

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-08

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 08

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-09

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 09

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-10

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 10

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-11

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *