Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys

Chia sẻ

Ngày 29/03/2015, thi công lắp đặt giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys, Nguyễn Trãi, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-01

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 01

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-02

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 02

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-03

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 03

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-04

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 04

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-05

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 05

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-06

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 06

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-07

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 07

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-08

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 08

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-09

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 09

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-10

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 10

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-11

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *