Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 03/04/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-01

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 01

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-02

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 02

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-03

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 03

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-04

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 04

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-05

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 05

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-06

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 06

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-07

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 07

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-08

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 08

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-09

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 09

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-10

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 10

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-11

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *