Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys

Chia sẻ

Ngày 29/03/2015, thi công tại nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys, Hà Nội

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-01

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 01

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-02

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 02

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-03

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 03

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-04

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 04

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-05

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 05

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-06

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 06

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-07

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 07

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-08

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 08

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-09

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 09

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-10

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 10

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-11

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *