[07/11/2014] Nhà chị Kim Anh P1401 N9B2 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội sửa giàn phơi

Chia sẻ

Nhà chị Kim Anh P1401 N9B2 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội – Sửa giàn phơi thông minh bị hỏng củ quay, dây cáp.
Quay ngược củ quay sẽ khiến cho dây cáp cứa vào củ quay, lâu ngày sẽ làm hỏng củ quay.
Thứ 2 nữa là làm dây cáp sơ và dẫn đến dứt dây cáp.

07-11-2014-nha-chi-kim-anh-p1401-n9b2-dich-vong-cau-giay-ha-noi-sua-gian-phoi

Dây cáp giàn phơi thông minh bị sơ và dối – Chúng tôi sẽ tiến hành thay dây cáp giàn phơi này.

07-11-2014-nha-chi-kim-anh-p1401-n9b2-dich-vong-cau-giay-ha-noi-sua-gian-phoi1

Sửa giàn phơi thông minh 07/11/2014

07-11-2014-nha-chi-kim-anh-p1401-n9b2-dich-vong-cau-giay-ha-noi-sua-gian-phoi2

Sửa giàn phơi thông minh 07/11/2014

07-11-2014-nha-chi-kim-anh-p1401-n9b2-dich-vong-cau-giay-ha-noi-sua-gian-phoi3

Sửa giàn phơi thông minh 07/11/2014

07-11-2014-nha-chi-kim-anh-p1401-n9b2-dich-vong-cau-giay-ha-noi-sua-gian-phoi4

Sửa giàn phơi thông minh 07/11/2014: Qúa trình sử dụng lâu năm đã làm cho củ quay giàn phơi cũ, rỉ sét và hư hỏng.

 
error: