Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo

Chia sẻ

Ngày 12/07/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-01

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 01

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-02

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 02

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-03

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 03

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-04

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 04

Xem các bộ giàn phơi đã lắp đặt

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-05

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 05

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-06

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 06

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-07

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 07

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-08

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 08

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-09

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 09

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-10

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 10

 
error: