Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City

Chia sẻ

Ngày 15/05/2015, đội thợ chúng tôi thi công Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-01

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 01

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-02

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 02

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-03

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 03

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-04

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 04

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-05

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 05

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-06

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 06

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-07

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 07

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-08

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 08

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-09

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 09

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-10

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 10

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-11

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 11

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-12

Giàn phơi thông minh nhà Hoà Phát Star chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 12

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-13

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 13

 
error: