Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys

Chia sẻ

Ngày 29/03/2015, thi công tại nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys, Hà Nội

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-01

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 01

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-02

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 02

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-03

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 03

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-04

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 04

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-05

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 05

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-06

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 06

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-07

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 07

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-08

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 08

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-09

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 09

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-10

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 10

nha-co-vi-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12a12-r1a-royal-citys-11

Nhà cô Vĩ lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore phòng 12a12 R1A, Royal Citys 11

 
error: