Giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát

Chia sẻ

Đây là những hình ảnh thực tế giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát và cách lắp đặt chúng:

Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát 01
Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát 01

Chúng tôi đã thi công lắp đặt rất nhiều giàn phơi thông minh cho trần mái vát, đối với loại trần đặt thù này thì chúng tôi phải dùng thêm ke sắt chữ L, một mặt bắt vào trần và một mặt để thẳng để bắt buli vào ke.

Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát 02
Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát 02
Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát 03
Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát 03
Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát 04
Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát 04
Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát 05
Lắp giàn phơi thông minh cho trần bê tông mái vát 05

 

 

 
error: