Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city

Chia sẻ

Ngày 10/07/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-01

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 01

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-02

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 02

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-03

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 03

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-04

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 04

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-05

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 05

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-06

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 06

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-07

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 07

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-08

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 08

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-09

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 09

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-10

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 10

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-11

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 11

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-12

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 12

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-13

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 13

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-viet-phong-2712b-toa-t11-times-city-14

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà anh Việt phòng 2712B tòa T11 Times city 14

 
error: