Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City

Chia sẻ

Ngày 12/1/2017 thi công lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City, Hà Nội

Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City 01
Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City 01
Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City 02
Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City 02
Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City 03
Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City 03

Do căn hộ này có lô gia với trần thạch cao nên chúng ta sẽ lắp giàn phơi thông minh trần thạch cao với 2 thanh gia cố vững chắc.

Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City 04
Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City 04
Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City 05
Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà anh Hoàng P8 Park Hill Times City 05
Giàn phơi thông minh Park Hill 06
Giàn phơi thông minh Park Hill 06
Giàn phơi thông minh Park Hill 07
Giàn phơi thông minh Park Hill 07
Giàn phơi thông minh Park Hill 08
Giàn phơi thông minh Park Hill 08
Giàn phơi thông minh chung cư cao cấp 09
Giàn phơi thông minh chung cư cao cấp 09
Lắp bộ giàn phơi thông minh GP888B tại Hà Nội 10
Lắp bộ giàn phơi thông minh Hà Nội GP888B tại Hà Nội 10
 
error: