Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu

Chia sẻ

Ngày 21/04/2015, đội thợ chúng tôi đã thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-01

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 01

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-02

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 02

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-03

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 03

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-04

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 04

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-05

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 05

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-06

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 06

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-07

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 07

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-08

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 08

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-09

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 09

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-10

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 10

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-p808-toa-cc2-chung-cu-duong-tau-11

 Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà anh Thành P808 tòa CC2 chung cư Đường tàu 11

 
error: