Lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City

Chia sẻ

Ngày 22/05/2015, thi công Lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City, Minh Khai, Hà Nội

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-01

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 01

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-02

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 02

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-03

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 03

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-04

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 04

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-05

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 05

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-06

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 06

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-07

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 07

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-08

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 08

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-anh-vinh-phong-820-t8-times-city-10

Giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Vinh phòng 820 T8 Times City 10

 
error: