Nhà chị Thùy lắp giàn phơi quần áo số 192A Quán Thánh

Chia sẻ

Ngày 22-05-2015, đội thi công chúng tôi tiến hành lắp đặt giàn phơi quần áo Nhà chị Thùy số 192A Quán Thánh, Hà Nội

nha-chi-thuy-lap-gian-phoi-thong-minh-so-192a-quan-thanh-01

Nhà chị Thùy lắp giàn phơi quần áo số 192A Quán Thánh 01

nha-chi-thuy-lap-gian-phoi-thong-minh-so-192a-quan-thanh-02

Nhà chị Thùy lắp giàn phơi quần áo số 192A Quán Thánh 02

nha-chi-thuy-lap-gian-phoi-thong-minh-so-192a-quan-thanh-03

Nhà chị Thùy lắp giàn phơi quần áo số 192A Quán Thánh 03

nha-chi-thuy-lap-gian-phoi-thong-minh-so-192a-quan-thanh-04

Nhà chị Thùy lắp giàn phơi quần áo số 192A Quán Thánh 04

nha-chi-thuy-lap-gian-phoi-thong-minh-so-192a-quan-thanh-05

Nhà chị Thùy lắp giàn phơi quần áo số 192A Quán Thánh 05

nha-chi-thuy-lap-gian-phoi-thong-minh-so-192a-quan-thanh-06

Nhà chị Thùy lắp giàn phơi quần áo số 192A Quán Thánh 06

nha-chi-thuy-lap-gian-phoi-thong-minh-so-192a-quan-thanh-07

Nhà chị Thùy lắp giàn phơi quần áo số 192A Quán Thánh 07

nha-chi-thuy-lap-gian-phoi-thong-minh-so-192a-quan-thanh-08

Nhà chị Thùy lắp giàn phơi quần áo số 192A Quán Thánh 08

 
error: