Nhà anh Việt lắp giàn phơi thông minh Ba Sao phòng 401 ngõ 512 Hoàng Hoa Thám

Chia sẻ

Ngày 22/05/2015, Nhà anh Việt lắp giàn phơi thông minh Ba Sao phòng 401 ngõ 512 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

nha-anh-viet-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-401-ngo-512-hoang-hoa-tham-01

Nhà anh Việt lắp giàn phơi thông minh Ba Sao phòng 401 ngõ 512 Hoàng Hoa Thám 01

nha-anh-viet-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-401-ngo-512-hoang-hoa-tham-02

Nhà anh Việt lắp giàn phơi thông minh Ba Sao phòng 401 ngõ 512 Hoàng Hoa Thám 02

nha-anh-viet-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-401-ngo-512-hoang-hoa-tham-03

Nhà anh Việt lắp giàn phơi thông minh Ba Sao phòng 401 ngõ 512 Hoàng Hoa Thám 03

nha-anh-viet-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-401-ngo-512-hoang-hoa-tham-04

Nhà anh Việt lắp giàn phơi thông minh Ba Sao phòng 401 ngõ 512 Hoàng Hoa Thám 04

nha-anh-viet-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-401-ngo-512-hoang-hoa-tham-05

Nhà anh Việt lắp giàn phơi thông minh Ba Sao phòng 401 ngõ 512 Hoàng Hoa Thám 05

nha-anh-viet-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-401-ngo-512-hoang-hoa-tham-06

Nhà anh Việt lắp giàn phơi thông minh Ba Sao phòng 401 ngõ 512 Hoàng Hoa Thám 06

 
error: