Lắp giàn phơi Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 16/01/2017 thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR cho nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội

Lắp giàn phơi Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 01
Lắp giàn phơi Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 01
Lắp giàn phơi Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 02
Lắp giàn phơi Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 02
Lắp giàn phơi Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 03
Lắp giàn phơi Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 03
Lắp giàn phơi Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 04
Lắp giàn phơi Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 04
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 05
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 05
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 06
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 06
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 07
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 07
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 08
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 08
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 09
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 09
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 10
Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Lan Anh tại Thanh Xuân, Hà Nội 10
 
error: