Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Minh số 20 ngách 71 ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 16/03/2015, Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Minh số 20 ngách 71 ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-chi-minh-so-20-ngach-71-ngo-goc-de-pho-minh-khai-ha-noi-01

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Minh số 20 ngách 71 ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, Hà Nội 01

lap-gian-phoi-nha-chi-minh-so-20-ngach-71-ngo-goc-de-pho-minh-khai-ha-noi-02

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Minh số 20 ngách 71 ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, Hà Nội 02

lap-gian-phoi-nha-chi-minh-so-20-ngach-71-ngo-goc-de-pho-minh-khai-ha-noi-03

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Minh số 20 ngách 71 ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, Hà Nội 03

lap-gian-phoi-nha-chi-minh-so-20-ngach-71-ngo-goc-de-pho-minh-khai-ha-noi-04

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Minh số 20 ngách 71 ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, Hà Nội 04

lap-gian-phoi-nha-chi-minh-so-20-ngach-71-ngo-goc-de-pho-minh-khai-ha-noi-05

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Minh số 20 ngách 71 ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, Hà Nội 05

lap-gian-phoi-nha-chi-minh-so-20-ngach-71-ngo-goc-de-pho-minh-khai-ha-noi-06

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Minh số 20 ngách 71 ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, Hà Nội 06

lap-gian-phoi-nha-chi-minh-so-20-ngach-71-ngo-goc-de-pho-minh-khai-ha-noi-07

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Minh số 20 ngách 71 ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, Hà Nội 07

lap-gian-phoi-nha-chi-minh-so-20-ngach-71-ngo-goc-de-pho-minh-khai-ha-noi-08

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Minh số 20 ngách 71 ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, Hà Nội 08

 
error: