Lắp giàn phơi nhà anh Tân phòng 2803 tòa T8 Times City, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 16/03/2015, Lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Tân phòng 2803 tòa T8 Times City, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-anh-tan-phong-2803-toa-t8-times-city-ha-noi-01

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Tân phòng 2803 tòa T8 Times City, Hà Nội 01

lap-gian-phoi-nha-anh-tan-phong-2803-toa-t8-times-city-ha-noi-02

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Tân phòng 2803 tòa T8 Times City, Hà Nội 02

lap-gian-phoi-nha-anh-tan-phong-2803-toa-t8-times-city-ha-noi-03

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Tân phòng 2803 tòa T8 Times City, Hà Nội 03

lap-gian-phoi-nha-anh-tan-phong-2803-toa-t8-times-city-ha-noi-04

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Tân phòng 2803 tòa T8 Times City, Hà Nội 04

lap-gian-phoi-nha-anh-tan-phong-2803-toa-t8-times-city-ha-noi-05

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Tân phòng 2803 tòa T8 Times City, Hà Nội 05

lap-gian-phoi-nha-anh-tan-phong-2803-toa-t8-times-city-ha-noi-06

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Tân phòng 2803 tòa T8 Times City, Hà Nội 06

lap-gian-phoi-nha-anh-tan-phong-2803-toa-t8-times-city-ha-noi-07

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Tân phòng 2803 tòa T8 Times City, Hà Nội 07

lap-gian-phoi-nha-anh-tan-phong-2803-toa-t8-times-city-ha-noi-08

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Tân phòng 2803 tòa T8 Times City, Hà Nội 08

 
error: