Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chị Bình phòng 603 tòa C6 Mỹ Đình 1, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 16/03/2015, đội thợ chúng tôi thi công Lắp đặt giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chị Bình phòng 603 tòa C6 Mỹ Đình 1, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-01

Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chị Bình phòng 603 tòa C6 Mỹ Đình 1, Hà Nội 01

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-02

Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chị Bình phòng 603 tòa C6 Mỹ Đình 1, Hà Nội 02

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-03

Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chị Bình phòng 603 tòa C6 Mỹ Đình 1, Hà Nội 03

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-04

Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chị Bình phòng 603 tòa C6 Mỹ Đình 1, Hà Nội 04

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-05

Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chị Bình phòng 603 tòa C6 Mỹ Đình 1, Hà Nội 05

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-06

Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chị Bình phòng 603 tòa C6 Mỹ Đình 1, Hà Nội 06

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-07

Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chị Bình phòng 603 tòa C6 Mỹ Đình 1, Hà Nội 07

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-08

Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chị Bình phòng 603 tòa C6 Mỹ Đình 1, Hà Nội 08

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-09

Giàn phơi nhập khẩu tự động 09

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-10

Giàn phơi nhập khẩu tự động 10

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-11

Giàn phơi nhập khẩu tự động 11

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-12

Giàn phơi nhập khẩu tự động 12

lap-gian-phoi-nha-chi-binh-phong-603-toa-c6-my-dinh-1-ha-noi-13

Giàn phơi nhập khẩu tự động 13

 
error: