Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Trình số 1 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 20/03/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Trình số 1 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-so-1-ngo-132-khuong-trung-ha-noi-01

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Trình số 1 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội 01

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-so-1-ngo-132-khuong-trung-ha-noi-02

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Trình số 1 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội 02

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-so-1-ngo-132-khuong-trung-ha-noi-03

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Trình số 1 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội 03

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-so-1-ngo-132-khuong-trung-ha-noi-04

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Trình số 1 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội 04

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-so-1-ngo-132-khuong-trung-ha-noi-05

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Trình số 1 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội 05

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-so-1-ngo-132-khuong-trung-ha-noi-06

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Trình số 1 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội 06

lap-gian-phoi-nha-anh-trinh-so-1-ngo-132-khuong-trung-ha-noi-07

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà anh Trình số 1 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội 07

 
error: