Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi

Chia sẻ

Ngày 20/03/2015, đội kỹ thuật chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-01

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 01

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-02

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 02

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-03

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 03

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-04

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 04

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-05

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 05

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-06

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 06

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-07

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 07

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-08

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 08

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-09

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 09

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-10

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 10

lap-gian-phoi-nha-chi-van-phong-e1510-toa-golden-westlake-hanoi-11

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà chị Vân phòng E1510 tòa Golden Westlake Hanoi 11

 
error: