Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ

Chia sẻ

Ngày 20/03/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-01

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 01

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-02

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 02

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-03

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 03

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-04

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 04

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-05

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 05

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-06

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 06

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-07

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 07

lap-gian-phoi-nha-anh-bao-phong-3734-toa-ct-12b-kim-van-kim-lu-08

Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Bảo phòng 3734 tòa CT 12B Kim Văn Kim Lũ 08

 
error: