Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City

Chia sẻ

Ngày 23/03/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City, Hà Nội

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-01

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 01

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-02

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 02

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-03

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 03

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-04

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 04

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-05

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 05

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-06

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 06

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-07

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 07

 
error: