Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 23/03/2015, thi công lắp đặt giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-01

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 01

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-02

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 02

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-03

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 03

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-04

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 04

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-05

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 05

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-06

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 06

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-07

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 07

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-08

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 08

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-09

 Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 09

lap-gian-phoi-nha-anh-quan-so-21-f2-ngo-171-thai-ha-ha-noi-10

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Quân số 21 F2 ngõ 171 Thái Hà, Hà Nội 10

 
error: