Lắp giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys

Chia sẻ

Ngày 29/03/2015, thi công lắp đặt giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys, Nguyễn Trãi, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-01

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 01

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-02

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 02

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-03

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 03

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-04

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 04

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-05

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 05

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-06

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 06

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-07

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 07

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-08

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 08

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-09

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 09

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-10

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 10

lap-gian-phoi-nha-chu-sau-phong-1503-r5a-royal-citys-11

Giàn phơi nhập khẩu tự động nhà chú Sáu phòng 1503 R5A Royal Citys 11

 
error: