Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài

Chia sẻ

Ngày 03/04/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Duy Lợi Nhà chị Hằng số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài, Hà Nội

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-01

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 01

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-02

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 02

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-03

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 03

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-04

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 04

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-05

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 05

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-06

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 06

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-07

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 07

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-08

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 08

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-09

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 09

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-10

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 10

nha-chi-hang-lap-gian-phoi-thong-minh-so-8-ngo-61-pham-tuan-tai-11

Nhà chị Hằng lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi số 8 ngõ 61 Phạm Tuấn Tài 11

 
error: