Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà cô Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình

Chia sẻ

Ngày 03/04/2015, thi công lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-cong-hang-phong-808-no-1-my-dinh-01

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình 01

lap-gian-phoi-nha-cong-hang-phong-808-no-1-my-dinh-02

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình 02

lap-gian-phoi-nha-cong-hang-phong-808-no-1-my-dinh-03

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình 03

lap-gian-phoi-nha-cong-hang-phong-808-no-1-my-dinh-04

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình 04

lap-gian-phoi-nha-cong-hang-phong-808-no-1-my-dinh-05

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình 05

lap-gian-phoi-nha-cong-hang-phong-808-no-1-my-dinh-06

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình 06

lap-gian-phoi-nha-cong-hang-phong-808-no-1-my-dinh-07

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình 07

lap-gian-phoi-nha-cong-hang-phong-808-no-1-my-dinh-08

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình 08

lap-gian-phoi-nha-cong-hang-phong-808-no-1-my-dinh-09

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình 09

lap-gian-phoi-nha-cong-hang-phong-808-no-1-my-dinh-10

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà công Hằng phòng 808 No 1 Mỹ Đình 10

 
error: