Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City

Chia sẻ

Ngày 21/04/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR  nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City, Hà Nội

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-01

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR  nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 01

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-02

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR  nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 02

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-03

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR  nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 03

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-04

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 04

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-05

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 05

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-06

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 06

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-07

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 07

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-08

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 08

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-09

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 09

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-10

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 10

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-11

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 11

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-hoa-p1112-b-toa-t10-times-city-12

Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Hoa P1112 b Tòa T10 Times City 12

 
error: