Nhà anh Giáp lắp giàn phơi nhập khẩu tự động số 71B Ngõ 84 Võ Thị Sáu

Chia sẻ

Ngày 07/04/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp giàn phơi nhập khẩu tự động Nhà anh Giáp số 71B Ngõ 84 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

nha-anh-giap-lap-gian-phoi-so-71b-ngo-84-vo-thi-sau-01

Nhà anh Giáp lắp giàn phơi nhập khẩu tự động số 71B Ngõ 84 Võ Thị Sáu 01

nha-anh-giap-lap-gian-phoi-so-71b-ngo-84-vo-thi-sau-02

Nhà anh Giáp lắp giàn phơi nhập khẩu tự động số 71B Ngõ 84 Võ Thị Sáu 02

nha-anh-giap-lap-gian-phoi-so-71b-ngo-84-vo-thi-sau-03

Nhà anh Giáp lắp giàn phơi nhập khẩu tự động số 71B Ngõ 84 Võ Thị Sáu 03

nha-anh-giap-lap-gian-phoi-so-71b-ngo-84-vo-thi-sau-04

Nhà anh Giáp lắp giàn phơi nhập khẩu tự động số 71B Ngõ 84 Võ Thị Sáu 04

nha-anh-giap-lap-gian-phoi-so-71b-ngo-84-vo-thi-sau-05

Nhà anh Giáp lắp giàn phơi nhập khẩu tự động số 71B Ngõ 84 Võ Thị Sáu 05

nha-anh-giap-lap-gian-phoi-so-71b-ngo-84-vo-thi-sau-06

Nhà anh Giáp lắp giàn phơi nhập khẩu tự động số 71B Ngõ 84 Võ Thị Sáu 06

 
error: