Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông

Chia sẻ

Ngày 07/04/2015, thi công lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-01

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 01

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-02

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 02

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-03

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 03

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-04

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 04

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-05

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 05

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-06

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 06

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-07

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 07

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-08

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 08

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-09

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 09

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-10

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 10

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-11

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 11

 
error: