Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy

Chia sẻ

Ngày 06/04/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-chi-thuy-p2403-toa-a-no-4-hoang-dao-thuy-01

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy 01

lap-gian-phoi-nha-chi-thuy-p2403-toa-a-no-4-hoang-dao-thuy-02

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy 02

lap-gian-phoi-nha-chi-thuy-p2403-toa-a-no-4-hoang-dao-thuy-03

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy 03

lap-gian-phoi-nha-chi-thuy-p2403-toa-a-no-4-hoang-dao-thuy-04

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy 04

lap-gian-phoi-nha-chi-thuy-p2403-toa-a-no-4-hoang-dao-thuy-05

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy 05

lap-gian-phoi-nha-chi-thuy-p2403-toa-a-no-4-hoang-dao-thuy-06

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy 06

lap-gian-phoi-nha-chi-thuy-p2403-toa-a-no-4-hoang-dao-thuy-07

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy 07

lap-gian-phoi-nha-chi-thuy-p2403-toa-a-no-4-hoang-dao-thuy-08

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy 08

lap-gian-phoi-nha-chi-thuy-p2403-toa-a-no-4-hoang-dao-thuy-09

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Thủy P2403 tòa A No 4 Hoàng Đạo Thúy 09

 
error: