Sửa giàn phơi thông minh với lỗi quay ngược củ quay

Chia sẻ

Ngày 07/11/2014 chúng tôi đã sửa giàn phơi thông minh nhà chị Oanh – Đ. Giải Phóng – Hà Nội

Hỏng củ quay do lỗi quay ngược củ quay, khiến cho dây cáp cọ vào củ quay – Việc sử dụng giàn phơi này kéo dài đã dẫn tới hư hỏng.

sua-gian-phoi-thong-minh-voi-loi-quay-nguoc-cu-quay

Sửa giàn phơi thông minh với lỗi quay ngược củ quay 01

sua-gian-phoi-thong-minh-voi-loi-quay-nguoc-cu-quay1

Sửa giàn phơi thông minh với lỗi quay ngược củ quay 02

sua-gian-phoi-thong-minh-voi-loi-quay-nguoc-cu-quay2

Sửa giàn phơi thông minh với lỗi quay ngược củ quay 03

sua-gian-phoi-thong-minh-voi-loi-quay-nguoc-cu-quay3

Sửa giàn phơi thông minh với lỗi quay ngược củ quay 04

 
error: