Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo

Chia sẻ

Ngày 12/07/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-01

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 01

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-02

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 02

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-03

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 03

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-04

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 04

Xem các bộ giàn phơi đã lắp đặt

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-05

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 05

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-06

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 06

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-07

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 07

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-08

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 08

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-09

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 09

gian-phoi-nha-chu-thanh-phong-104-toa-p4-tap-the-co-khi-tran-hung-dao-10

Giàn phơi thông minh Hàn Quốc nhà chú Thành phòng 104 tòa P4 tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *