Lắp giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên

Chia sẻ

Ngày 12/07/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-01

Giàn phơi Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 01

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-02

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 02

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-03

Giàn phơi Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 03

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-04

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 04

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-05

Giàn phơi Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 05

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-06

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 06

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-07

Giàn phơi Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 07

 
error: