Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ

Chia sẻ

Ngày 20/12/2016, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội

 Lắp giàn phơi thông minh 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 01

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 01

 Lắp giàn phơi thông minh 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 02

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 02

 Lắp giàn phơi thông minh 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 03

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 03

 Lắp giàn phơi thông minh 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 04

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 04

 Lắp giàn phơi thông minh 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 05

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 05

 Lắp giàn phơi thông minh 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 06

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 06

 Lắp giàn phơi thông minh 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 07

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 07

 Lắp giàn phơi thông minh 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 08

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 08

 Lắp giàn phơi thông minh 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 09

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 09

 Lắp giàn phơi thông minh 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 10

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan 999B nhà a Tuấn số 100 ngõ 238 Âu Cơ, Tây Hồ 10

 
error: