Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City

Chia sẻ

Ngày 23/03/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City, Hà Nội

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-01

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 01

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-02

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 02

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-03

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 03

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-04

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 04

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-05

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 05

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-06

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 06

gian-phoi-thong-minh-nha-chi-ha-p3012-toa-t8-times-city-07

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Hà P3012 tòa T8 Times City 07

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *