Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City

Chia sẻ

Ngày 15/05/2015, đội thợ chúng tôi thi công Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-01

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 01

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-02

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 02

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-03

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 03

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-04

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 04

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-05

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 05

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-06

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 06

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-07

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 07

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-08

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 08

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-09

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 09

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-10

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 10

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-11

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 11

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-12

Giàn phơi thông minh nhà Hoà Phát Star chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 12

lap-gian-phoi-nha-chi-huyen-phong-3212a-toa-t9-times-city-13

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star nhà chị Huyền phòng 3212A tòa T9 Times City 13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *