Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 22/05/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nộilap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-01

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 01

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-02

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 02

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-03

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 03

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-04

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 04

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-05

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 05

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-06

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 06

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-07

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 07

lap-dat-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-binh-phong-808-nha-d2-ecopark-ha-noi-08

Lắp đặt giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà chị Bình phòng 808 nhà D2 Ecopark Hà Nội 08

 
error: