Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông

Chia sẻ

Ngày 07/04/2015, thi công lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-01

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 01

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-02

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 02

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-03

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 03

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-04

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 04

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-05

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 05

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-06

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 06

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-07

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 07

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-08

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 08

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-09

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 09

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-10

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 10

lap-gian-phoi-nha-chi-ngoc-p2906-v2-toa-van-phu-ha-dong-11

Lắp giàn phơi nhập khẩu Thái Lan nhà chị Ngọc P2906 V2 tòa Văn Phú, Hà Đông 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *